Vintage Studio Pottery

Gordon (1/3)

 • Gordon Jane Martz Marshall Vtg Mid Century Modern Studio Pottery Wood Tile Clock
 • Vintage Marshall Studios Jane & Gordon Martz Mid Century Pottery Lamp Base
 • Vintage Marshall Studios Jane & Gordon Martz Mid Century Pottery Lamp Base
 • Vintage MCM Jane & Gordon Martz for Marshalls Studios Art Pottery Lamp 6.5 Gray
 • Vintage Marshall Studios Jane & Gordon Martz Mid Century Pottery Lamp Base
 • Vtg Mid Century Modern Gordon Jane Martz Marshall Studios Pottery Table Lamp
 • Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Pottery Brown Tan Green Table Lamp
 • Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Blue Ceramic Table Lamp
 • Vtg MID CENTURY Modern Gordon Jane Martz Marshall Studios Pottery Lamp Incised L
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Blue Ceramic Table Lamps
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Blue Ceramic Table Lamps
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios White Ceramic Table Lamps
 • Set of 4 Vintage Jane & Gordon Martz for Marshall Studios Ceramic Table Lamps
 • Vintage Gordon Jane Martz Pottery Marshall Studios Medallion Walnut Bookends MCM
 • Vtg MID CENTURY Modern Gordon Jane Martz Marshall Studios Pottery Lamp Incised L
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Peach Ceramic Table Lamps MCM
 • Vtg MID CENTURY Modern Gordon Jane Martz Marshall Studios Pottery Lamp Incised L
 • Vtg MID CENTURY Modern Gordon Jane Martz Marshall Studios Pottery Lamp Incised L
 • Set of 4 Vintage Jane & Gordon Martz for Marshall Studios Ceramic Table Lamps
 • Vintage Gordon & Jane Martz Signed Ceramic Lamp BASE 1960 Marshall Studios
 • Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Olive Brown Table Lamp MCM
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Blue Ceramic Table Lamps
 • Pair Vintage Jane & Gordon Martz Marshall Studios Brown Ceramic Table Lamps